Home
Bestuur
Contactleden
Agenda
Algemene Vergadering
Kniepertjes bakken
40 jarig jubileum
Nieuwjaarsvisite2016
Nieuwjaarsvisite2015
Fotoalbum2014
Fotoalbum Voor 2014
Aktiviteiten
Contributie
Jubileum krant
Krantje
Volkslied
Links
Filmpjes van Drenthe


Bezoekersteller
12 september 2011

 

 

 

 Aktiviteiten

 

De Vereniging heeft naast de jaarvergadering jaarlijks een drietal
bijeenkomsten . 
In November een feestavond, waar meestal een 
cabaretgezelschap optreedt vanuit Drenthe. 

In Januari is er een nieuwjaarsvisite met activiteiten van eigen leden zoals Jan en Annechien met een terugblik over het laatste jaar. Ook treedt ons
volksdansgroep wel eens op of induviduele leden brengen iets naar 
voren.
Op deze avond komen de traditionele knieperties en rollechies op
tafel en natuurlijk de boerenjongens. Deze avondstaat ook in het teken
om de onderlinge banden aan te halen.
In maart is de jaarlijkse toneelavond. Onze eigen toneelgroep brengt
dan een Drents toneelstuk op de planken. 


                

Verder heeft de vereniging nog diverse activiteiten,zoals klaverjassen;
2 maal per jaar een avond, waar alle leden voor worden uitgenodigd
en een klaverjascompetitie in huiskamerverband en rond pasen is er
altijd een neutiesschietenwedstrijd