Home
Bestuur
Contactleden
Agenda
Algemene Vergadering
Kniepertjes bakken
40 jarig jubileum
Nieuwjaarsvisite2016
Nieuwjaarsvisite2015
Fotoalbum2014
Fotoalbum Voor 2014
Aktiviteiten
Contributie
Jubileum krant
Krantje
Volkslied
Links
Filmpjes van Drenthe


Bezoekersteller
12 september 2011

Drents Volkslied

 

Ik heb u lief ,mijn heerlijk landje, Mijn eenig Drentheland, Ik min de eenvoud in uw schoonheid, ,k Heb u mijn hart verpand. Mijn taak vervuld, ik blijde Waarheen ook plicht mij riep. Uw geest was,t, die mij leidde, Daarom vergeet ,k u niet.Ik hoor nog de lieve,heldere klokjes, bij zinkende avondzon, Als schaapjes keerden van de heide, En moeder met ons zong. O, kon ik nog eens horen, Dat lied in het schemeruur, En vaders schoon vertelsel, Bij het vrolijk knappend vuur!
Ik zie nog uw brink met forsche eiken, Waar ik mijn makkers vond, Waar ik mijn tenen mandje vulde, Met eikels, glad en rond. Daar bij de oude linde, Kwam ik met mijn vrienden saam, Zo menig vriend ging henen, De schors bewaart zijn naam.De ruige boswal langs uw velden, Was mijn luilekkerland, Die gaf mij lekkere, zoete bramen, Uit milde, gulle hand. Daar gaarde ik de brandstof, Voor het oud en heilig vuur, Als lentes adem wekte, Uit sluimerende natuur.
Waar nog de heldere,koele veldplas, Uw vredig beekje voedt, Daar in dat wijde, bruine heivlak, Waar wilp en korhoen broedt. Daar koelde ik mijn leden. In het nat van zuivere wel, Daar heb ik leren zwieren, Op ijzers blank en snel.Die beelden uit dat zoet verleden, Wat bleven zij bij mij! Vaak heb ik zwaren strijd gestreden, Dan hielpen, sterkten zij. En nu , ten volle dankbaar, Wijd ik mijn beste lied, Mijn heilrijk, heerlijk Drenthe, Vergeten kan ik u niet!